NEWS

 

Kurt-Ar olarak bir süre önce aracılığını yapmaya karar verdiğimiz burslar mart ayından beri öğrencilerimize ulaşmakta. Bu sürecin işlemesinde en büyük unsur olan bağışçılarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
Dönemin bitmesiyle bursiyerlerimizin bir kısmı, yüce gönüllülüklerinden ötürü, bağışçılarımıza teşekkürlerini ilettiler: